Podziękowanie za współpracę dla firm OCEANIC S.A. oraz ZIAJA LTD

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne