PODWYŻKI DLA PIELĘGNIAREK I WSZYSTKICH INNYCH ZAWODÓW

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

PODWYŻKI DLA PIELĘGNIAREK I WSZYSTKICH INNYCH ZAWODÓW

W dniu 03.10.2018r. odbyło się spotkanie Dyrektora SPZZOZ w Gryficach z przedstawicielami Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz NSZZ „Solidarność”, podczas którego została przyjęta propozycja podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom SPZZOZ w Gryficach, w kwocie 100 zł brutto dla pielęgniarek oraz 200 zł brutto dla pozostałych pracowników zatrudnionych na umowie o pracę.

Podwyżki obowiązują już od 01 października 2018r.

Wynagrodzenia osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych będą podwyższane po zakończeniu obowiązujących umów.