Podsumowanie akcji „8 marca – Dzień Kobiet, miej czas dla siebie, zadbaj o swoje zdrowie”

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Podsumowanie akcji:

„8 marca – Dzień Kobiet, miej czas dla siebie, zadbaj o swoje zdrowie”

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „MEDICAM” w Gryficach informuje, iż w dniu 13 marca 2010 roku w godzinach 09:00 – 19:00 przeprowadził wśród mieszkanek powiatu gryfickiego akcję pod tytułem „8 marca – Dzień Kobiet, miej czas dla siebie, zadbaj o swoje zdrowie” mającą na celu wykonanie badań mammograficznych u kobiet w wieku 50 do 69 lat, które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

 

W  badaniu wzięło udział 55 kobiet, w tym 29 z terenu miasta Gryfice oraz 26 z okolicznych miejscowości.
Biorąc pod uwagę fakt, że w roku 2008 w zorganizowanej akcji udział wzięło tylko 5 Pań, a w roku 2009 – 20, należy uznać, iż nasze wspólne  starania w kierunku szerzenia programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka piersi odnoszą skutek.

W 2009r. Pracownia Mammograficzna przy SPZZOZ „MEDICAM” w Gryficach wykonywała średnio 104 badania w ciągu całego miesiąca, 55 Pań, które zgłosiło się na badania mammograficzne w ciągu jednego dnia można uznać za wynik zadawalający.

 

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Wczesne wykrycie raka piersi i wdrożenie odpowiedniego, specjalistycznego leczenia, bardzo często może doprowadzić do wyleczenia. Do istotnych czynników wykrywania zmian w piersi należy samobadanie, okresowe badanie piersi przez lekarza oraz okresowe badania obrazowe USG piersi oraz mammografia.

Nie poprzestaniemy na wynikach „zadawalających” prowadzonych programów. Mamy świadomość, że dzięki takim programom być może uratujemy choć jedno życie, a będzie to aż jedno życie.

 

Dyrekcja SPZZOZ „MEDICAM” w Gryficach pragnie serdecznie podziękować za aktywne wsparcie informacyjno-medialne dotyczące programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka piersi wśród Pań naszego Powiatu dla:

 

oraz lokalnym mediom za bezpłatne wsparcie akcji promującej badania,
a w szczególności

 

Jacek Pietryka

Dyrektor SPZZOZ

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, iż istnieje możliwość wykonania bezpłatnie badań mammograficznych od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09:00 do 17:30.
Rejestracji na badania mammograficzne dokonać można osobiście lub pod numerem telefonu (91) 384 69 48 lub (91) 384 20 61 wew. 361.

 

Kto może skorzystać z programu?

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.
Badanie mammograficzne jest bezpłatne, nie wymaga skierowania. Kobieta może się zgłosić na nie sama lub po otrzymaniu zaproszenia.
Na badanie należy przynieść poprzednio wykonane zdjęcia mammograficzne w celu porównania.
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, lekarz kieruje pacjentkę do etapu pogłębionej diagnostyki i informuje kobietę, gdzie takie badania są wykonywane.

 

Serdecznie zapraszamy