PIERWSZE URODZINY ODDZIAŁU DZIENNEGO PSYCHAITRYCZNEGO REHABILITACYJNEGO

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Mija rok od utworzenia Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego przy Szpitalu Specjalistycznym w Gryficach.

W dniu dzisiejszym, tj. 28. sierpnia 2019 r., odbyło się uroczyste podsumowanie pracy oddziału i jego znaczenia dla lokalnej społeczności. W spotkaniu z pracownikami ODPR wzięli udział Pacjenci, dyrekcja Szpitala w Gryficach i zaproszeni goście. Prezentację poprowadzili Koordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego mgr Jacek Pawłowski oraz lek. Agnieszka Popielewska-Pawłowska, podczas której przedstawili personel i ich zaangażowanie w rozwój oddziału, a także omówili model funkcjonowania psychiatrii w strukturach wewnętrznych szpitala oraz współczesne metody pomocy pacjentowi w kryzysie psychicznym, choremu psychicznie. W dalszej części zaproszeni goście mogli zapoznać się ze strukturą oddziału i rękodziełami wykonanymi przez samych Pacjentów. Był też przepyszny tort, były gratulacje, wpisy do księgi pamiątkowej i życzenia dalszej, twórczej pracy.