Otwarcie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Otwarcie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Pragniemy poinformować, mieszkańców Gryfic i okolic, a także wszystkich pacjentów korzystających z naszych usług, że w gryfickim szpitalu „MEDICAM” w dniu 22 marca 2010 roku o godzinie 13:00 nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, po przeprowadzonej kompleksowej przebudowie i modernizacji.

 

 

Dyrekcja oraz personel laboratorium SPZZOZ w Gryficach pragnie podziękować za przyjęcie zaproszenia oraz przybycie na uroczystość otwarcia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Gośćmi honorowymi byli:

 

Pan Maciej Bejnarowicz
Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pani Izabela Grabowska
przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego

Pan Konstanty Oświęcimski
Przewodniczący
oraz Członkowie Rady Społecznej SPZZOZ w Gryficach

Pani Hanna Kardymowicz
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Pan Jacek Zeuschner
Przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów

Pan Janusz Zając
P.H.U. i Z.B.”GRAJAN” – główny wykonawca

Pan Kazimierz Sać
Starosta Powiatu Gryfickiego

Pan Andrzej Szczygieł
Burmistrz Gryfic

Pan Antoni Gutkowski
Starosta Powiatu Łobeskiego

Pan Ryszard Brodziński
Wicestarosta Powiatu Łobeskiego

Pani Hanna Należyty-Kozak
Dyrektor Centrum Dializ Fresenius Nephrocare w Gryficach

Pan Jan Olszewski
Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Pan Kazimierz Lembas
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Pan Jan Słaby
Dyrektor ds. administracyjno-technicznych
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Pan Dariusz Guziak
Dyrektor Szpitala Miejskiego w Świnoujściu
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie

Pan Andrzej Kondaszewski
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Pani Regina Wasilewska-Kita
Dyrektor naczelny (ds med)
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Pan Lesław Mazur
Dyrektor Administracyjno Techniczny
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Pan Karol Wasilewski
Dyrektor Portowy SPZOZ w Szczecinie

Przedstawiciele Zaproszonych Praktyk Rodzinnych

Kierownicy Komórek Organizacyjnych SPZZOZ
oraz Ordynatorzy i Pielęgniarki Oddziałowe szpitala

 

 

Zakład jest wyposażony w nowoczesne, automatyczne analizatory i urządzenia, spięte dwukierunkowo Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. System ten nadzoruje procesy analityczne – od automatycznej rejestracji zleceń i próbek (kody kreskowe), poprzez wykonanie kalibracji, kontroli i oznaczeń z automatyczną i manualną walidacją, do wykonania ostatecznego wydruku wyniku oraz pełnej archiwizacji danych i próbek.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej typu 2 spełnia podstawowe standardy, jakim powinno odpowiadać laboratorium w oparciu o Deklarację Laboratorium Spełniania Podstawowych Standardów.

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w sprawdzianach jakości potwierdzonych aktualnymi certyfikatami:

  • od 1997 roku w dwóch krajowych sprawdzianach jakości przeprowadzanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Łodzi,
  • od 2002 roku w dwóch międzynarodowych sprawdzianach jakości: RIQAS – Wielka Brytania i QCS – Niemcy.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje szeroki panel badań (ponad 100) z zakresu:

  • biochemii klinicznej,
  • hematologii,
  • immunochemii,
  • analityki ogólnej,
  • równowagi kwasowo-zasadowej,
  • koagulologii,
  • monitorowania leków,
  • serologii grup krwi.