Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego SPZZOZ w Gryficach

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniu 16 maja 2011 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego mieszczącej się

w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. Pracownia została wyposażona w sprzęt spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa, dostarczony został przez firmę Alteris sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a koszt jego zakupu sfinansowany był w całości ze środków własnych szpitala.

Wśród zaproszonych gości obecny był Pan Maciej Bejnarowicz Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowski, Członkowie Rady Społecznej SPZZOZ w Gryficach, z przewodniczącym Rady Konstantym Tomaszem Oświęcimskim oraz Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Arturem Łąckim.