Otwarcie nowej drogi na terenie SPZZOZ Gryfice

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniu 23.11.2009 o godzinie 13.00 na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach nastąpiło oddanie do użytkowania w ramach pierwszego etapu modernizacji i rozbudowy dróg, drogi wewnętrznej na terenie szpitala.

Kierownik Działu Gospodarczego

Krzysztof Pabianek