OŚRODEK TERAPII HIPERBARYCZNEJ OTWARTY!

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

W dniu dzisiejszym, tj. 08.12.2021 roku, w Szpitalu w Gryficach dokonano uroczystego otwarcia – pierwszego w województwie i jednego z nielicznych w kraju – Ośrodka Terapii Hiperbarycznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Dyrektor SPZZOZ w Gryficach Piotr Sołtysiński, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Andrzej Gorzka, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Danuta Kowalewska, Kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej dr hab. n. med. Jacek Kot i Pielęgniarka Koordynująca OTH Katarzyna Biedroń.

W uroczystości swoją obecnością zaszczycili również członkowie Rady Społecznej

 • Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł,
 • Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz,
 • Przewodnicząca Rady Powiatu Agnieszka Mackojć,
 • Jan Trafny

oraz przedstawiciele kadry kierowniczej :

 • Lekarz Kierujący Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej dr Andrzej Krajewski,
 • lek. anestezjolog Marek Urban,
 • Naczelna Pielęgniarka Lidia Walicka,
 • Specjalista ds. Epidemiologii Elżbieta Przewoźnik.

Dyrektor Piotr Sołtysiński nie krył entuzjazmu. – Cieszę się że wreszcie otwieramy Ośrodek Terapii Hiperbarycznej, że szpital cały czas się rozwija, remontuje, pomimo pandemii udaje się realizować z zamierzonym skutkiem inne, równie kosztowne i równie nowoczesne inwestycje, choć bez możliwości hucznego celebrowania ich zakończenia. – Dziękuję całej załodze, dziękuje Panu Marszałkowi za solidne wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego również tej inwestycji!

Szanowni Państwo, dość powiedzieć: pierwsza komora hiperbaryczna na Pomorzu Zachodnim tutaj w Gryficach, jedna z nielicznych publicznych wciąż tego typu instalacji w Polsce – to świadczy o tym, że szpital w Gryficach to placówka na najwyższym poziomie, i to co mnie cieszy to fakt, że on się naprawdę w sposób stały zmienia. – mówił Marszałek Geblewicz w ciepłych słowach do zebranych gości i dodał – w dobie pandemii COVID-19 zapotrzebowanie na tego typu instalacje jest znacznie większe; to jest naprawdę kawał wspanialej pracy, dzięki temu cała północ naszego województwa czuje się bezpiecznie, nie tylko gmina Gryfice.

Rzeczywiście możemy tu pomóc tym pacjentom, dla których trudno jest wymyśleć inną metodę – wyjaśniał Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa dr Andrzej GorzkaBędziemy tutaj leczyć pacjentów zarówno z nagłą głuchotą, która jest straszną dolegliwością, ale i pacjentów u których nie gojące się rany trawią ich zdrowie wiele lat, pacjentów których dotykają ciężkie zakażenia albo zespoły zmiażdzeniowe dla których to leczenie może ratować kończyny, może ratować im życie – i to jest dla nich dedykowane. Dodał również – ta inwestycja idealnie wpisuje się w strategię działań mających na celu stałe podnoszenie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych przez szpital w Gryficach.

Bezpośrednio po przecięciu wstęgi zaproszeni goście mogli zwiedzić dokładnie wszystkie pomieszczenia Ośrodka Terapii Hiperbarycznej, zarówno sale zabiegową jak i eleganckie szatnie, nowoczesne gabinety administracyjne ale przede wszystkim samą komorę, w której szeroko przedyskutowano przebieg pełnej sesji tlenoterapii.

– Dziękujemy za kolejny element kompleksowego leczenia w naszym szpitalu, to element którego do tej pory brakowało – tak Starosta Ryszard Chmielowicz, przekazując na ręce Dyrektora Szpitala specjalny list gratulacyjny, wyraził uznanie za doprowadzenie do finału tej inwestycji.

Przypomnijmy, inwestycja pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni dla Ośrodka Terapii Hiperbarycznej SPZZOZ w Gryficach – montaż komory hiperbarycznej i przebudowa pomieszczeń” zamknęła się kwotą 7.575.149,21 zł, przy czym sam zespół komory hiperbarycznej wyniósł: 2.881.270,04 zł i był współfinansowany dotacją Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.000.000,00 zł. Od 01.12.2021 r. realizacja świadczeń w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej jest finansowana w ramach umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

Czym jest i na czym polega tlenoterapia?
Tlenoterapia hiperbaryczna jest metodą leczenia lub wspomagania leczenia, polegającą na oddychaniu czystym tlenem w warunkach zwiększonego ciśnienia, które jest wytwarzane podczas sesji w komorze hiperbarycznej.
Komora hiperbaryczna to pomieszczenie wieloosobowe, wyposażone w urządzenia niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia tlenoterapii hiperbarycznej, w którym podczas sesji przebywają zakwalifikowani do zabiegu pacjenci i wykwalifikowany personel medyczny.
Sesja tlenoterapii hiperbarycznej trwa 70 min i jest podzielona na trzy fazy

 • kompresji – czyli wypełniania komory sprężonym powietrzem do ciśnienia 2,5 razy większego niż ciśnienie atmosferyczne,
 • godzinnego oddychania przez indywidualny układ oddechowy czystym tlenem,
 • dekompresji – czyli stopniowego obniżania ciśnienia w komorze do wartości ciśnienia atmosferycznego.

Leczenie lub wspomaganie leczenia tlenem hiperbarycznym posiada określone wskazania i są to:

 • choroba dekompresyjna,
 • zatrucie tlenkiem węgla,
 • zatory gazowe,
 • nagła głuchota idiopatyczna,
 • trudno gojące się rany,
 • popromienne uszkodzenie tkanek i narządów,
 • zapalenia kości.

Więcej o Ośrodku i jego funkcjonowaniu umieszczono na stronie internetowej szpitala (klik: https://www.medicam.pl/index.php/pl/sections/osrodek-terapii-hiperbarycznej-oth ) w formie informatorów:

 • Informator dla lekarza kierującego do Ośrodka Terapii Hiperbarycznej – zawierający wskazania ostre i przewlekłe z podziałem na kody ICD-10 oraz maksymalną liczbę ekspozycji,
 • Informator dla Pacjenta Ośrodka Terapii Hiperbarycznej – kompleksowa informacja o samej terapii, zasadach funkcjonowania Ośrodka oraz prawa i obowiązki pacjenta,
 • Przygotowanie pacjenta do sesji TH oraz zasady bezpieczeństwa w komorze hiperbarycznej – podstawowe informacje w pigułce.

ZAPRASZAMY!