Osiągnięcia SPZZOZ w Gryficach

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Osiągnięcia SPZZOZ w Gryficach

 

SPZZOZ wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów z nadwrażliwością na latex, leki, itp., a kwalifikowanych do leczenia operacyjnego, wspólnie z Zakładem Alergologii Klinicznej prof. Michała Kurka PSK 2 w Szczecinie, opracował program bezpiecznego leczenia zabiegowego pacjentów z potwierdzoną nadwrażliwością.
Dzięki programowi pacjenci z nadwrażliwością na latex, mogą być operowani i leczeni w naszym Zakładzie, zgodnie z europejskimi standardami bezpieczeństwa pacjenta.
Dnia 08 marca 2010 roku przeprowadzony został z dobrym efektem pierwszy zabieg operacyjny. Planowane jest rozszerzenie programu o nadwrażliwość na antybiotyki, NLPZ, anestetyki, itp.