OKRES OCZEKIWANIA NA OPIS WYNIKU BADAŃ RTG, REZONANS MAGNETYCZNY, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA WYDŁUŻA SIĘ DO OK. 8 TYGODNI.

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

OKRES OCZEKIWANIA NA OPIS WYNIKU BADAŃ RTG, REZONANS MAGNETYCZNY, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA WYDŁUŻA SIĘ DO OK. 8 TYGODNI.