Ogólnopolski konkurs plastyczny „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla dzieci i młodzieży”

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

 

W związku z realizacją zadań Polskiej Instytucji Łącznikowej w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych oraz zbliżającym się Dniem Dziecka, Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla dzieci i młodzieży”, polegający na zaprojektowaniu EKUZ w wersji dla dzieci lub młodzieży.” Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej, która będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób przedstawiała EKUZ dla dzieci lub młodzieży w nawiązaniu do obowiązującego zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wzoru.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj

źródło: Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ w Warszawie