Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Andrzej Krajewski

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Agnieszka Kęmpińska
 

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej znajduje się na I i IV piętrze budynku głównego Szpitala.

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej zajmuje się leczeniem oparzeń według nowoczesnych i kompleksowych standardów leczenia pacjentów ciężko oparzonych. Struktura organizacyjna Centrum pozwala na zabezpieczenie przyjęcia pacjentów ciężko oparzonych, w stanach zagrożenia życia, z obszaru Polski północnej i centralnej.
 
W sytuacjach awaryjnych i interwencyjnych, struktura i organizacja funkcjonowania Centrum pozwala na jednoczesne przyjęcie 10 ciężko oparzonych pacjentów.
 
Centrum współpracuje z Lotniczym Pogotowiem Ratowniczym w ramach porozumienia zawartego z Ośrodkami Oparzeniowymi w sprawi transportu pacjentów oparzonych.
 
W centrum prowadzone są całodobowe dyżury ostre, przygotowane na przyjmowanie pacjentów ciężko oparzonych w trybie pilnym.
 
Centrum posiada 11 specjalistycznych stanowisk oparzeniowych (obejmując działania w zakresie intensywnej opieki medycznej nad chorym oparzonym), specjalistyczną izbę przyjęć, salę operacyjną.
 
Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej dysponuje:
 • działem intensywnego nadzoru medycznego z trzema stanowiskami intensywnego nadzoru medycznego,
 • działem chirurgii rekonstrukcyjnej z dwuosobowymi salami chorych wyposażonymi w łazienkę, odbiornik telewizyjny oraz telefon,
 • działem chirurgii plastycznej,
 • poradnią chirurgii plastycznej.
 
Centrum realizuje procedury z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, szczególnie ukierunkowane na wykonywanie zabiegów naprawczych wynikających z:
 • choroby oparzeniowej,
 • chorób onkologicznych,
 • wad wrodzonych,
 • zniekształceń pourazowych.
 
W ramach zabiegów z chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w Centrum przeprowadzane są operacje odtwórcze piersi. Zabiegi te wykonywane są u pacjentek:
– po mastektomii,
– ze wskazaniami genetycznymi, wykonując jednoczesną amputację z rekonstrukcją piersi,
– z wrodzonym brakiem piersi.
 
Wybór stosowanych technik rekonstrukcji piersi:
 • tkanki własne (z zastosowaniem technik mikro zespoleń naczyniowych),
 • ekspandery / endoprotezy,
 • metoda złożona.
 
Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej kieruje specjalista w zakresie chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i jednocześnie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii plastycznej, przy udziale wysoko wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.
 
Centrum prowadzi działalność dydaktyczną dla personelu medycznego oraz organizuje spotkania naukowe w zakresie leczenia oparzeń w celu wymiany doświadczeń na forum Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 436 lub (91) 384 58 64
Dyżurka wew. 437 (I piętro) / 341 lub 364 (IV piętro)
Gabinet lekarski wew. 431 lub 204