Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Artur Rajczyk

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Anna Michnicz

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć mieści się na parterze budynku głównego w bezpośrednim ciągu komunikacyjnym z Oddziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii, blokiem operacyjnym i pracowniami RTG, TK i USG.

Oddział Ratownictwa Medycznego i Przyjęć (Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)) posiada własny transport sanitarny (trzy ambulanse w standardzie „R”), dysponuje łącznością bezprzewodową z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego (WSPR), Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (KPPSP), Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) oraz innymi jednostkami systemu ratownictwa województwa zachodniopomorskiego. Szpital dysponuje lądowiskiem dla śmigłowców sanitarnych. Specjalność oddziału to udzielanie nagłej pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia, z nastawieniem na wstępną stabilizację chorego. Wykonujemy szybką diagnostykę wstępną, kwalifikację do oddziałów specjalistycznych, obserwację w stanach wątpliwych diagnostycznie. Oddział spełnia wymogi określone w ustawie z 25 lipca 2001r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jest wyposażony standardowo w:

  • 5-łóżkową salę obserwacyjno-diagnostyczną,
  • salę resuscytacyjną,
  • salę operacyjną,
  • salę drobnych zabiegów chirurgicznych,
  • gabinety konsultacyjne.

Oddziałem kieruje specjalista II stopnia chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej przy współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Na oddziale pracują lekarze następujących specjalności:

  • anestezjologii,
  • ortopedii i traumatologii,
  • chirurgii ogólnej.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowiapo przeprowadzonym badaniu potwierdza spełnianie wymagań określonych przepisami przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPZZOZ w Gryficach.


Oddział uprawniony jest do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (www.mz.gov.pl). Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo, w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, TK, radiologia interwencyjna naczyniowa), USG, Pracowni Endoskopowej i Kardiologicznej.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Punkt Informacyjny
wew. 478 lub (91) 384 20 60
Lekarz kierujący oddziałem wew. 493
Pielęgniarka Koordynująca wew. 498
Sala obserwacyjna wew. 472
Gabinet lekarski wew. 319 lub 306