Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Rehabilitacyjny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Jan Rachwalski

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Anna Czaplińska
 

Oddział dysponuje salami zabiegowymi:

  • laseroterapii,
  • fizykoterapii,
  • magnetoterapii,
  • masażu suchego,
  • hydroterapii,
  • krioterapii,
  • kinezyterapii.
 
Oddział jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (www.mz.gov.pl).
 
Oddziałem kieruje lekarz ortopeda i traumatolog, specjalista II stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej przy współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry lekarzy, pielęgniarek i specjalistów w zakresie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji.
 
Specjalnością oddziału jest kompleksowa rehabilitacja schorzeń neurologicznych, ortopedycznych, następstw urazów, następstw oparzeń, pacjentek po mastektomii, wad postawy, chorób zwyrodnieniowych kostno-stawowych.

Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo, w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, TK, radiologia interwencyjna naczyniowa), USG, Pracowni Endoskopowej i Kardiologicznej.
 
Oddział zapewnia kontynuację leczenia we wszystkich Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, w szczególności w Poradni Rehabilitacyjnej.

Oddział Rehabilitacji współpracuje z Działem Rehabilitacji oraz ze wszystkimi oddziałami Szpitala, zapewniając pacjentom rehabilitację przyłóżkową, a następnie kontynuację usprawniania pacjentów w warunkach Oddziału Rehabilitacji.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 322
Gabinet lekarski wew. 378
Piel. Oddziałowa 390
Ordynator 345