Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Witosław Borysewicz

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Ilona Kempska

Oddział Psychiatryczny mieści się w osobnym budynku kompleksu szpitalnego, w otoczeniu zieleni.

Oddział Psychiatryczny od 20 lat specjalizuje się w leczeniu zaburzeń psychicznych. Pacjenci przebywają w salach 2-, 3- i 4-łóżkowych, wyposażonych w telefon i odbiornik telewizyjny. Oddział posiada m.in. nowoczesne sale obserwacyjne, sale terapii zajęciowej z przeznaczeniem na zajęcia plastyczne, kulinoterapię oraz zajęcia sportowe. Na oddziale prowadzone są zajęcia relaksacyjne, muzykoterapia oraz kinezyterapia. Na Oddziale kładziony jest szczególny nacisk na oddziaływania rehabilitacyjne, realizowane głównie przez terapię zajęciową, socjoterapię, psychoterapię indywidualną i grupową. Oddział Psychiatrii prowadzony jest przez specjalistę II stopnia w zakresie psychiatrii przy współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry lekarzy, pielęgniarek, psychologa, terapeuty zajęciowego i pracownika socjalnego. W strukturze Oddziału wyodrębniono Pododdziały:
1. Zamknięty – przeznaczony do leczenia ostrych i przemijających stanów psychotycznych, m.in.:

  • schizofrenii,
  • psychoz organicznych,
  • psychoz afektywnych,
  • psychoz alkoholowych.

2. Półotwarty – przystosowany do leczenia pacjentów z lżejszymi zaburzeniami psychicznymi, m.in.:

  • nerwic,
  • zaburzeń osobowości,
  • łagodnych i umiarkowanych depresji.

Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo, w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, TK, MR I, radiologia interwencyjna naczyniowa), USG, Pracowni Endoskopowej i Kardiologicznej.   Oddział zapewnia kontynuację leczenia we wszystkich Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, a w szczególności w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej i w Poradni Leczenia Odwykowego.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 245 lub (91) 384 69 88
Lekarz kierujący oddziałem wew. 375
Pielęgniarka Koordynująca wew. 461
Dyżurka wew. 243 lub 473
Gabinet terapeutów wew. 476