Oddział Pediatryczny

Oddział Pediatryczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Janina Krajewska

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Elżbieta Stypuła
 

Oddział Pediatryczny znajduje się na I piętrze budynku głównego Szpitala.

Oddział posiada 3 stanowiskową salę intensywnego nadzoru, gabinet EEG, pracownię alergologiczno-pulmonologiczną. Organizacja oddziału pozwala na całodobowe przebywanie matek z niemowlętami i małymi dziećmi. Dzieci mają do dyspozycji nowocześnie urządzoną świetlicę.
 
W 2003 roku oddział uzyskał tytuł „Szpitala z Sercem”.
 
Specjalność oddziału to diagnostyka i leczenie chorób wieku dziecięcego (w tym schorzeń neurologicznych) od 0 do 18 roku życia.
 
W oddziale zatrudnieni są specjaliści chorób dziecięcych, specjalista neurologii dziecięcej oraz wysoko wykwalifikowana kadra pielęgniarska.
 
Konsultacje psychologiczne zapewnia zatrudniony w oddziale psycholog.
 
Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w Pediatrii.
 
Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo, w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (USG, RTG, TK i MR I).
 
Kontynuację leczenia zapewniają poradnie specjalistyczne wchodzące w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach: 
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci,
  • Poradnia Alergologiczna.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 262 lub (91) 384 21 40
Lekarz kierujący oddziałem wew. 264
Pielęgniarka Koordynująca wew. 262
Dyżurka wew. 458 lub 459
Gabinet lekarski wew. 265