Oddział Okulistyczny

Oddział Okulistyczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

PIOTR KRZYWICKI

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Małgorzata Ziółkowska

Oddział Okulistyczny znajduje się na III piętrze budynku głównego Szpitala.

Pacjenci przebywają w salach 2 i 3 osobowych wyposażonych w węzły sanitarne. Oddział dysponuje wysoko specjalistycznym sprzętem i instrumentarium operacyjnym, między innymi nowoczesnym laserem okulistycznym. Podstawą działalności oddziału jest chirurgia oka i aparatu ochronnego gałki ocznej.
 
Specjalnością oddziału jest leczenie operacyjne w zakresie:
 • chirurgii zaćmy, w tym fakoemulsyfikacji,
 • wtórne wszczepu soczewek w afakiach,
 • rekonstrukcje przedniego odcinka oka po urazach,
 • operacji jaskry,
 • korekcji chirurgicznych zeza,
 • operacji plastycznych powiek w każdym rodzaju zaburzeń i innych drobnych zabiegów chirurgicznych w zakresie powiek i gałek ocznych,
 • operacji w odwarstwieniach siatkówki,
 • zabiegów fotokoagulacji w cukrzycy.
 
Leczenie zachowawcze w zakresie:
 • nagłych stanów chorobowych,
 • urazów,
 • kuracji naczyniowej,
 • zeza z niedowidzeniem – naświetlania EUTYSKOPEM i  ćwiczenia ortoptystyczne.
 
Oddziałem kieruje Lek. specjalista II stopnia w zakresie okulistyki przy współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, TK, radiologia interwencyjna naczyniowa), USG. Oddział zapewnia kontynuację leczenia we wszystkich Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 308 lub (91) 384 21 61
Lekarz kierujący oddziałem wew. 391
Pielęgniarka Koordynująca wew. 234
Dyżurka wew. 380
Gabinet lekarski wew. 238