Oddział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Sławomir Brzozowski

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Bożena Janas

Oddział Neurologiczny znajduje się na III piętrze budynku głównego Szpitala.

Pacjenci przebywają w salach 1-, 2-, 3- i 4-łóżkowych, wyposażonych między innymi w telefony i system telewizji szpitalnej. Oddział posiada własną salę rehabilitacyjną z możliwością leczenia fizykoterapią. W strukturach oddziału znajduje się pracownia EEG oraz samodzielna pracownia USG.
 
Oddział uprawniony jest do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie neurologii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (www.mz.gov.pl).
 
Specjalnością oddziału jest leczenie:
  • udarów mózgu,
  • padaczek,
  • stwardnienia rozsianego,
  • zespołów otępiennych,
  • choroby Parkinsona,
  • zespołów bólowych kręgosłupa,
  • bólów głowy,
  • zespołów z zaburzeniami krążenia mózgowego przebiegającymi pod postacią zawrotów głowy.
 
Rocznie na oddziale hospitalizowanych jest około 1,2 tys. pacjentów. Oddziałem kieruje specjalista II stopnia w zakresie neurologii przy współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, nerologopedy i psychologa. Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo, w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, TK, radiologia interwencyjna naczyniowa), USG, Pracowni Endoskopowej, Kardiologicznej i EEG. Oddział ściśle współpracuje z klinikami neurologicznymi. Zapewnia także kontynuację leczenia we wszystkich Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 311 lub (91) 384 57 70
Lekarz kierujący oddziałem wew. 310
Pielęgniarka Koordynująca wew. 484
Dyżurka wew. 285
Gabinet lekarski wew. 415