Oddział Neurochirurgiczny

Oddział Neurochirurgiczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Maciej Prywiński

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Jadwiga  Ćwiertnia
 

Oddział Neurochirurgiczny znajduje się na III piętrze budynku głównego Szpitala.

 
Specjalność oddziału to operacje neurochirurgiczne w zakresie:

1. Kręgosłupa i rdzenia kręgowego:

 • dyskopatia lędźwiowa z użyciem dostępu małoinwazyjnego Spotlight DePuy
 • discektomie lędźwiowe z dostępu przedniego – ALIF
 • przezskórna mikrodiscektomia z użyciem systemu Disc-FX
 • dyskopatia szyjna z dostępu przedniego lub tylnego małoinwazyjnego
 • nowotwory kręgosłupa i rdzenia – korpektomie szyjne i lędźwiowe (dostęp przedni, boczny lub tylny)
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zastosowaniem systemów stabilizujących przezskórnych – małoinwazyjnych i klasycznych
 • małoinwazyjna stabilizacja międzytrzonowa – TLIF
 • ruchome protezy dysków szyjnych i lędźwiowych
 • wertebroplastyka i kyfoplastyka

2. Głowy i mózgowia:

 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • neuroonkologia (guzy pierwotne i przerzutowe mózgowia)
 • wodogłowie – operacje zastawkowe i endoskopowe (wentrikulostmia III komory)
 • operacje naczyniowe mózgu – tętniaki i inne malformacje naczyniowe
 • operacje plastyczne ubytków kości czaszki
 • zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

Do implantacji oddział używa sprzętu renomowanych firm:
DePuy, Synthes, Aesculap, Stryker

3. Nerwów obwodowych:
 • zespoły pułapkowe – m.in. zespół cieśni nadgarstka
 
Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, diagnostyki obrazowej (RTG, TK, angio-TK, MRI, USG), Pracowni Endoskopowej i Kardiologicznej.
 
Oddział dysponuje nowoczesnym mikroskopem operacyjnym Zeiss, neuronawigacją sprzężoną z aparatem rezonansu magnetycznego do wykonywania badań śródoperacyjnych, laserem operacyjnym Aura XP, nożem ultradźwiękowym CUSA, śródoperacyjnym aparatem RTG, neuroendoskopem oraz neuromonitoringiem. Tak bogate zaplecze sprzętowe pozwala na bezpieczne i skuteczne leczenie najcięższych chorób mózgu i kręgosłupa.
 
Oddział zapewnia kontynuację leczenia we wszystkich Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.
 
W oddziale zatrudnionych jest sześciu specjalistów neurochirurgów oraz jeden lekarz w trakcie specjalizacji.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 421 lub (91) 384 21 52
Lekarz kierujący oddziałem wew. 477
Pielęgniarka Oddziałowa wew. 371
Dyżurka wew. 376
Gabinet lekarski wew. 372