Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Elżbieta Krywko-Wielgomasz

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Elżbieta Lamparska
 

Oddział Neonatologiczny znajduje się na IV piętrze budynku głównego Szpitala.

 
Wszystkie sale są 2-osobowe, zorganizowane w systemie rooming-in, z węzłem sanitarnym. Rocznie przyjmowanych jest ponad 600 noworodków, w tyk około 5% z niską masą urodzeniową. Oddział posiada sprzęt znacznie podnoszący jakość opieki nad noworodkiem.
 
Wyposażenie Oddziału stanowią między innymi:
 • nowoczesne inkubatory,
 • stanowisko do resuscytacji noworodka,
 • aparaty do wspomagania oddechu Infant Flow,
 • pulsoksymetr,
 • monitor bezdechów,
 • oxymetr,
 • lampy do fototerapii,
 • urządzenia do przesiewowego badania słuchu ERO.SCAN,
 • OtoRed
 
 
Zakres świadczeń:
 • całodobowa opieka lekarsko – pielęgniarska
 • kompleksowa opieka nad noworodkiem zdrowym
 • opieka nad wcześniakami
 • opieka nad noworodkami hypotroficznymi – z opóźnionym rozwojem wewnątrzmacicznym
 • opieka nad noworodkiem z chorobą infekcyjną
 • nauka pielęgnowania
 • nauka karmienia piersią
 • przesiewowe badanie słuchu
 • szczepienia noworodków przeciw gruźlicy i WZW/B
 
 
Diagnostyka i leczenie:
 • wcześniactwa
 • noworodków z objawami niedotlenienia wewnątrzmacicznego
 • niewydolności oddechowej od momentu przekazania
 • żółtaczki

Zgodnie ze standardem postępowania opieki nad noworodkiem oddział realizuje między innymi programy i badania przesiewowe u każdego noworodka:
 • przesiewowe badanie pulsoksymetryczne w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca
 • badania przesiewowe noworodków, także w kierunku rzadkich wad metabolizmu obejmujących 24 wady metaboliczne
 • program powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • program Szczepień Ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień
 • Program Promocji Karmienia Piersią – 10 kroków do udanego karmienia piersią
 
 
Część noworodków rodzi się z niską wagą urodzeniową. Przebieg okresu noworodkowego tych dzieci zależy między innymi od zastosowanych metod pielęgnowania i postępowania, a pobyt położnicy w szpitalu stwarza warunki do prowadzenia promocji zdrowia i przygotowania matki do prawidłowego pielęgnowania.
Cały personel dokłada wszelkich starań, aby każdy czuł się bezpiecznie, aby zminimalizować stres towarzyszący każdemu podczas pobytu w szpitalu.
 
Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo, w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, TK, USG). Zapewniamy również konsultacje specjalistyczne w zakresie okulistyki, neurologii dziecięcej, kardiologii, ortopedii, chirurgii, oraz kontynuację leczenia w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych wchodzących w skład SPZZOZ w Gryficach, a w szczególności w Poradni Neonatologicznej.
Współpracujemy z Oddziałem Intensywnej Terapii Noworodka oraz Oddziałami Patologii Noworodka.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 254 lub (91) 384 21 60
Lekarz kierujący oddziałem wew. 220
Pielęgniarka Koordynująca wew. 362
Dyżurka wew. 424
Gabinet lekarski wew. 363