Oddział Leczenia Uzależnień

Oddział Leczenia Uzależnień

KIEROWNIK

Jan Lewandowski

PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY

Maciej Skulski

Motto Oddziału„Nikt nie może cofnąć się w czasie i napisać nowego początku ale każdy może zacząć od dzisiaj i dopisać nowe zakończenie.”

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Posiadamy odpowiednio przygotowane sale terapeutyczne oraz pełne zaplecze socjalne. Zespół Terapeutyczny składa się ze specjalistów terapii uzależnień z wyższym magisterskim wykształceniem ( socjologia, pedagogika, psychologia).
Od pierwszego dnia pobytu pacjent znajduje się pod opieką swojego indywidualnego terapeuty który dokonuje diagnozy nozologicznej i problemowej oraz ustala listę celów, które pacjent powinien osiągnąć w planowanej terapii. Podstawowy program stacjonarny obejmuje 8 tygodni  intensywnej terapii i jest konstruowany pod kontem indywidualnych potrzeb pacjenta. Zajęcia prowadzone są w małych grupach. Główne cele terapii:

  • umożliwienie rozpoznania u siebie objawów choroby ZUA
  • budowanie motywacji do utrzymania abstynencji
  • nauka radzenia sobie z własnymi emocjami bez alkoholu
  • rozpoczęcie procesu akceptowania własnej bezsilności wobec alkoholu
  • nauka radzenia sobie w sytuacjach zagrażających abstynencji i radzenie sobie z nawrotami choroby ZUA
  • pomoc w zrozumieniu samego siebie i budowaniu zdrowych relacji z innymi
  • korzystanie z samopomocowego ruchu AA
  • włączenie rodziny do procesu zdrowienia

Oddziałem kieruje psycholog – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. W Oddziale pracuje lekarz psychiatra, lekarz specjalista medycyny rodzinnej, oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarski.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 379 lub (91) 384 21 26
Pielęgniarka Koordynująca wew. 366
Dyżurka wew. 474
Gabinet terapeutów wew. 463