Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Zygmunt Czarnecki

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Krystyna Kutozow
 
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii jest jednym z najnowocześniejszych tego typu oddziałów w Polsce. Oddział dysponuje indywidualnymi salami, klimatyzowanym i sterylnym powietrzem oraz własną salą operacyjną z 24-godzinną gotowością do leczenia operacyjnego.

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dysponuje możliwością:
 • wentylacji pacjentów, odpowiedniej dla każdej postaci patologii płucnej,
 • monitorowania nieinwazyjnego na wszystkich stanowiskach leczenia,
 • inwazyjnego monitorowania w razie wskazań: ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego układowego i w tętnicy płucnej, ciśnienia żylnego centralnego i zaklinowania, rzutu serca, ciśnienia wewnątrz brzusznego,
 • prowadzenia leczenia nerkozastępczego,
 • izolacji pacjentów w 1-łóżkowych salach klimatyzowanych pod opieką jednej pielęgniarki,
 • operowania pacjentów w sali operacyjnej znajdującej się na oddziale.
 
Oddział uprawniony do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (www.mz.gov.pl).
 
Specjalnością oddziału jest leczenie:
 
1. W zakresie medycyny zachowawczej:
 • następstw zatrzymania krążenia,
 • zatruć,
 • wstrząsu kardiogennego,
 • zaostrzeń przewlekłej choroby zaporowej płuc i serca płucnego,
 • niewydolności oddechowej w przebiegu chorób układu nerwowego,
 • stanów astmatycznych.
 
2. W zakresie medycyny zabiegowej:
 • urazów wielonarządowych,
 • sepsy i wstrząsu septycznego,
 • urazów czaszkowo-mózgowych,
 • krwotoków wewnątrzczaszkowych.
 
 
Oddziałem kieruje specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przy współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Na oddziale pracują lekarze z II stopniem specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo, w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, TK, radiologia interwencyjna naczyniowa), USG, Pracowni Endoskopowej i Kardiologicznej.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 360, fax (91) 384 21 65
Gabinet lekarski wew. 482, 500, 507
Pielęgniarka oddziałowa wew. 309
Dyżurka pielęgniarska I wew. 503, 284
Dyżurka pielęgniarska II wew. 206, 367