Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Sławomir Wagner

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Mirosława Rynkel

Oddział Chorób Wewnętrznych znajduje w budynku głównym Szpitala.

Pacjenci przebywają w salach dwu i trzyłóżkowych, wyposażonych między innymi w telefon i system telewizji szpitalnej.
 
W Oddziale hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami internistycznymi, a także z zaburzeniami rytmu serca i zaostrzeniem choroby wieńcowej wymagający monitorowania oraz szybkiej diagnostyki kardiologicznej przed kwalifikacją do leczenia zabiegowego.
 
Oddział dysponuje pracownią wykonującą próby wysiłkowe i badania EKG metodą Holtera, oraz pomiary wartości ciśnienia tętniczego metodą Holtera (monitorowanie całodobowe) i badania echokardiograficzne serca, ECHO przezprzełykowe (TEE), i próby dobutaminowe. W pracowni pracuje lekarz kardiolog i wykwalifikowana pielęgniarka, która posiada kwalifikacje w dziedzinie technik elektro – radiolog. Ponadto dysponujemy pracownią, gdzie wykonujemy TILD test i badania spirometrii.
 
Doświadczony zespół lekarzy specjalistów i pielęgniarek gwarantuje zaopatrzenie medyczne i opiekę na wysokim poziomie. Pacjenci wypisani z Oddziału ze schorzeniami kardiologicznymi, wymagającymi dalszej opieki, mogą skorzystać z opieki lekarza pracującego w przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej.

Oddział specjalizuje się w leczeniu cukrzycy i jej powikłań, a stosowane metody odpowiadają najwyższym, standardom krajowych i zagranicznych Towarzystw Diabetologicznych. Bardzo dobre wyniki w działalności medycznej są możliwe dzięki wysokiej klasy specjalistom i personelowi pielęgniarskiemu, dietetykom oraz wdrażaniu nowoczesnych metod leczenia cukrzycy. Integralną częścią Oddziału jest Poradnia Diabetologiczna.

Oddział dysponuje Pracownią Endoskopii. Pacjenci do leczenia i diagnostyki szpitalnej przyjmowani są do Oddziału ze skierowaniem od lekarza leczącego lub w stanach nagłych ze skierowaniem wydanym przez lekarza Pogotowia Ratunkowego. Pracownia jest wyposażona w tory wizyjne do wideoendoskopów, odpowiednią ilość aparatów endoskopowych oraz w nowoczesne myjnie do dezynfekcji sprzętu, gwarantujące spełnienie wymogów stawianym tego typu pracowniom w obowiązujących standardach oddziałów gastroenterologicznych.

Specjalność oddziału to diagnostyka i leczenie w zakresie:
 • kardiologii,
 • nefrologii,
 • pulmonologii,
 • gastroenterologii,
 • diabetologii,
 
Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo, w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, TK, radiologia interwencyjna naczyniowa), USG, Pracowni Endoskopowej i Kardiologicznej.
 
Oddział zapewnia kontynuację leczenia we wszystkich Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, a w szczególności Poradni:
 • Kardiologicznej,
 • Gastroenterologicznej,
 • Diabetologicznej,
 
Oddziałem kieruje lekarz specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii przy współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.
 
W oddziale pracują lekarze następujących specjalności:
 • chorób wewnętrznych,
 • kardiologii,
 • diabetologii,
 • gastroenterologii,
 • chorób płuc,
 
Oddział jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (www.mz.gov.pl).
 
Oddział współpracuje z Ośrodkami Kardiologii Inwazyjnej w Szczecinie i w Koszalinie.
 

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 255 lub (91) 384 21 81
Lekarz kierujący oddziałem wew. 336
Pielęgniarka Koordynująca wew. 418
Dyżurka wew. 252 (odcinek męski) / 447 (odcinek kobiecy)

Gabinet lekarski wew. 250 lub 345