Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Waldemar Ziębicki

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Olga Ilnicka-Matyśniak
 

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej posiada własny klimatyzowany blok operacyjny i wysokiej klasy specjalistyczne instrumentarium operacyjne.

Oddział jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (www.mz.gov.pl)
 
Na Oddziale prowadzone jest leczenie operacyjne chorób i urazów narządu ruchu. Wykonywane są zabiegi z zastosowaniem implantów kręgosłupowych, zarówno z powodu złamań kręgosłupa, jak i innych schorzeń oraz z zastosowaniem endoprotez stawów biodrowych i kolanowych.
 
Specjalnością oddziału jest leczenie operacyjne w zakresie:
 • artroskopii diagnostycznej i leczniczej stawów,
 • alloplastyki stawów,
 • realloplastyki stawów,
 • osteotomii korekcyjnej,
 • operacji wydłużania kończyn,
 • usztywnienia stawów,
 • leczenia stawów rzekomych,
 • leczenia zmian zwyrodnieniowych i choroby dyskowej kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego,
 • leczenia niestabilności kręgosłupa odcinka szyjnego i lędźwiowego,
 • wertebroplastyki w osteoporozie,
 • zaburzeń zrostu kości.
 
Oddziałem kieruje specjalista II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przy współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Oddział Ortopedyczno – Urazowy współpracuje z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo, w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, TK, radiologia interwencyjna naczyniowa), USG, Pracowni Endoskopowej i Kardiologicznej. Oddział zapewnia kontynuację leczenia we wszystkich Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 320 lub (91) 384 79 40
Koordynator wew. 456
Pielęgniarka Koordynująca wew. 329
Dyżurka wew. 430
Gabinet lekarski wew. 425