Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Radosław Wojciechowski

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Dorota Chyla

 

Oddział Chirurgiczny znajduje się na II piętrze budynku B Szpitala.

Pacjenci przebywają w salach dwu i trzyosobowych, wyposażonych w węzeł sanitarny.

Rocznie na oddziale hospitalizowanych jest około 1,7 tys. pacjentów.

 

Specjalnością oddziału jest leczenie operacyjne w zakresie:

  • chirurgii urazowej;
  • chirurgii ogólnej, m.in.: operacje przepuklin, w tym przy użyciu wszczepów syntetycznych, chirurgiczne leczenie żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, operacje klasyczne kamicy pęcherzyka żółciowego, kamicy dróg żółciowych, w tym z wykorzystaniem cholangioskopu;
  • chirurgii tarczycy: leczenie w przypadku wola guzowatego, choroby Graves-Basedowa, totalne resekcje w przypadku raka tarczycy;
  • chirurgii naczyniowej: leczenie miażdżycy zarostowej tętnic szyjnych, aorty brzusznej, tętnic biodrowych, udowych do poziomu tętnic podkolanowych, operacje tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych, wytwarzanie przetok tętniczo-żylnych do hemodializ;
  • chirurgii onkologicznej: operacje nowotworów sutka z możliwością śródoperacyjnej oceny histopatologicznej, także z jednoczesną rekonstrukcją piersi, operacyjne leczenie nowotworów żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, trzustki, tarczycy i in.;
  • chirurgii laparoskopowej: kamica pęcherzyka żółciowego, żylaki powrózka nasiennego, laparoskopia – diagnostyczna;
  • urologii: przezcewkowe zabiegi na pęcherzu moczowym i gruczole krokowym, przezpęcherzowe zabiegi na gruczole krokowym, cystoskopia diagnostyczna, chirurgiczne leczenie nowotworów nerek, zabiegi urologiczne stulejki, załupka, biopsje diagnostyczne prostaty, leczenie nietrzymania moczu za pomocą taśm TVT.

 

Oddział jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (www.mz.gov.pl).

 

Oddziałem kieruje specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej przy współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.

 

Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, TK, radiologia interwencyjna naczyniowa), USG, Pracowni Endoskopowej i Kardiologicznej. Oddział zapewnia kontynuację leczenia we wszystkich Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

KONTAKT: (91) 384 20 61

Sekretariat wew. 377,340 lub (91) 384 21 71
Lekarz kierujący oddziałem wew. 222
Pielęgniarka oddziałowa wew. 302

Gabinet lekarski wew. 321 lub 428

Dyżurka pielęgniarek wew. 427

Sala pooperacyjna wew. 232