Dział Rehabilitacji

Dział Rehabilitacji

Dział Rehabilitacji zajmuje się kompleksową rehabilitacją schorzeń ortopedycznych, neurologicznych, następstw urazów, oparzeń, pacjentek po mastektomii (drenaż limfatyczny), wad postawy, jak również chorób zwyrodnieniowych kostno-stawowych.

Dział Rehabilitacji wyposażony jest w wysoko specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i prowadzi następujące rodzaje terapii:

  • fizykoterapia,
  • hydroterapia,
  • kinezyterapia,
  • magnetoterapia,
  • parafinoterapia.


Działem kieruje magister wychowania fizycznego, dyplomowany instruktor rehabilitacji ruchowej przy współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry techników fizjoterapii.

Dział Rehabilitacji współpracuje z Oddziałem Rehabilitacji.