Centralny Blok Operacyjny

Centralny Blok Operacyjny

KIEROWNIK

Małgorzata Kida

Centralny Blok Operacyjny posiada dobre rozwiązania transportowe pionowe (dwie windy) i poziome. Chroniony jest śluzami dla pacjentów i personelu medycznego. W trakcie głównym znajdują się pięć pełnoprofilowe sale operacyjne, w tym trzy o wysokiej aseptyce oraz dwie sale laparoskopowe. Poza traktem głównym, w bezpośrednim powiązaniu komunikacyjnym z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Przyjęć, znajduje się wydzielona sala operacyjna do zabiegów nagłych, a w bloku porodowym sala operacyjna cięć cesarskich.

Sale operacyjne wyposażone są w wysoko specjalistyczny sprzęt umożliwiający wykonywanie zabiegów z następujących dziedzin:

 • Chirurgii ogólnej –laparoskopowa, urologii
 • Chirurgia urazowo-ortopedyczna
 • Neurochirurgii – neurotraumatologii, neuroonkologii, chirurgii bólu, chorób naczyniowych mózgu,
 • Ginekologii i położnictwa,
 • Okulistyki – chirurgii zaćmy, operacji jaskry, korekcji chirurgicznych zeza, operacji w odwarstwieniach siatkówki,
 • Chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej – zabiegów naprawczych wynikających z choroby oparzeniowej, chorób onkologicznych, wad wrodzonych, zniekształceń pourazowych, operacji odtwórczych piersi.

Centralny Blok Operacyjny posiada m.in.:

 • mikroskopy operacyjne,
 • zestawy laparoskopowe,
 • zestawy do histeroskopii,
 • wiertarki szybkoobrotowe neurochirurgii i ortopedii,
 • aparat RTG z ramieniem C,
 • nóże harmoniczne,
 • diatermie chirurgiczne,
 • argon,
 • fakoemulsyfikator,
 • vitrectom przedni.

Wyposażenie sal operacyjnych stanowią anestezjologiczne zestawy do znieczuleń, oparte na najnowocześniejszych systemach monitorujących. Znieczulenie i nadzór anestezjologiczny sprawują zespoły w składzie: lekarz specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowana pielęgniarka anestezjologiczna.

Centralnym Blokiem Operacyjnym kieruje mgr pielęgniarstwa, specjalistka w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego. Pozostały personel to doświadczone pielęgniarki operacyjne, opiekun medyczny oraz personel pomocniczy zatrudniony przez firmę zewnętrzną IMPEL. Rocznie w bloku operacyjnym wykonuje się około 5 tys. zabiegów operacyjnych.