Centralny Blok Operacyjny

Centralny Blok Operacyjny

KIEROWNIK

Małgorzata Kida

Centralny Blok Operacyjny posiada dobre rozwiązania transportowe pionowe (dwie windy) i poziome. Chroniony jest śluzami dla pacjentów i personelu medycznego. W trakcie głównym znajdują się cztery pełnoprofilowe sale operacyjne, w tym dwie o wysokiej aseptyce, i jedna sala laparoskopowa. Poza traktem głównym, w bezpośrednim powiązaniu komunikacyjnym z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Przyjęć oraz Oddziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii, znajduje się wydzielona sala operacyjna do zabiegów nagłych, a w bloku porodowym sala operacyjna cięć cesarskich.

Sale operacyjne wyposażone są w wysoko specjalistyczny sprzęt umożliwiający wykonywanie zabiegów z następujących dziedzin:
 • Chirurgii ogólnej – tarczycy, urazowej, rekonstrukcyjnej, naczyniowej, onkologicznej, laparoskopowej, urologii i urologii endoskopowej,
 • Neurochirurgii – neurotraumatologii, neuroonkologii, neurospondyliatrii, chirurgii bólu, chorób naczyniowych mózgu,
 • Ginekologii i położnictwa,
 • Okulistyki – chirurgii zaćmy, operacji jaskry, korekcji chirurgicznych zeza, operacji plastycznych powiek, operacji w odwarstwieniach siatkówki,
 • Laryngologii,
 • Chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej – zabiegów naprawczych wynikających z choroby oparzeniowej, chorób onkologicznych, wad wrodzonych, zniekształceń pourazowych, operacji odtwórczych piersi.
 Centralny Blok Operacyjny posiada m.in.:
 • mikroskopy operacyjne,
 • zestaw laparoskopowy,
 • choledochoskop diagnostyczny (CHO-SP),
 • zestaw do zabiegów urologicznych i cystoskop diagnostyczny,
 • zestaw do histeroskopii,
 • zestaw chirurgiczny (TPS),
 • fakoemulsyfikator,
 • vitrectom przedni.
Wyposażenie sal operacyjnych stanowią anestezjologiczne zestawy do znieczuleń, oparte na najnowocześniejszych systemach monitorujących. Znieczulenie i nadzór anestezjologiczny sprawują zespoły w składzie:lekarz specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowana pielęgniarka anestezjologiczna. Centralnym Blokiem Operacyjnym kieruje mgr pielęgniarstwa, specjalistka w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego. Pozostały personel to doświadczone pielęgniarki operacyjne oraz personel pomocniczy. Rocznie w bloku operacyjnym wykonuje się około 3,5 tys. zabiegów operacyjnych.