Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Przypadający w maju Dzień Pielęgniarki i Położnej koleżanki ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Stowarzyszenia Pielęgniarek Kontraktowych postanowiły uczcić w szczególny sposób. Aby podkreślić, że zawód pielęgniarki i położnej to rodzaj misji skierowanej na niesienie pomocy ludziom chorym i cierpiącym – a w medycynie od dawna wiadomo, że znacznie lepiej jest zapobiegać chorobom niż je leczyć – postawiły na profilaktykę. Zorganizowane w sobotę 14 maja obchody rozpoczęły się „Białą sobotą” dla wszystkich, którzy zechcieli skorzystać z oferty i przyszli na Plac Zwycięstwa w Gryficach. W rozstawionych w tym celu namiotach gryfickie pielęgniarki oferowały przybyłym mieszkańcom zmierzenie ciśnienia tętniczego krwi i pomiar poziomu cukru we krwi. Rozdawano przy tym ulotki i materiały informacyjne na temat profilaktyki zdrowotnej, każdy też mógł uzyskać fachową poradę w tym zakresie. Swój namiot rozwinęła też na placu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Można tam było uzyskać informacje związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom od alkoholu i innych środków odurzających stanowiących coraz większy problem społeczny. Dla wszystkich kobiet – w pracowni na terenie szpitala – prowadzone też były profilaktyczne badania mammograficzne.
Uroczysta Akademia, którą poprowadziła Pani Iwona Borkowska odbyła się o godz. 14.00 w sali widowiskowej GDK z udziałem Starosty Gryfickiego Kazimierza Sacia, przedstawicieli władz samorządowych i dyrekcji SPZOZ w Gryficach. W okolicznościowych wystąpieniach podkreślano rolę i znaczenie pielęgniarek i położnych w procesie opieki zdrowotnej. Z okazji swojego święta wyróżniające się pielęgniarki otrzymały specjalne podziękowania od dyrektora szpitala, które przekazał zastępca dyrektora ds. lecznictwa Rajmund Rajewski. Pan starosta Kazimierz Sać wręczył każdej z pielęgniarek piękną czerwoną różę. Oprawę artystyczną Akademii zapewnili artyści z Zespołu Szkół Muzycznych z Piły oraz szczeciński kabaret „Czarny kot rudy”.