NutritionDay W SPZZOZ W GRYFICACH

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (Oddziały: Chirurgiczny, Neurologiczny i Chorób Wewnętrznych) uczestniczył w 2016r. w dorocznym międzynarodowym programie badań porównawczych dotyczących żywienia Pacjentów w szpitalach. Szpital spełnił kryteria uzyskania certyfikatu.

Nasz Szpital, poprzez udział w programie, przyczynił się do utrzymania i poprawy jakości opieki żywieniowej na całym świecie.

NutritionDay jest międzynarodowym 1-dniowym badaniem, które pozwala porównać jednostki szpitalne oraz wspiera i zwiększa świadomość opieki żywieniowej w szpitalach.

Uczestnictwo w programie Komitetu ds. Terapii Żywieniowej SPZZOZ w Gryficach pod przewodnictwem dr Dariusza Karonia – zostało docenione jako wkład w poprawę opieki żywieniowej w szpitalach na całym świecie.