Nowy tomograf komputerowy za 3,3 mln zł już działa!

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniu 20.09.2017 roku w SPZZOZ w Gryficach odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej wchodzącej w skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Dyrektor Szpitala Piotr Sołtysiński wraz z Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anną Mieczkowską w obecności zaproszonych gości dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.
W ramach inwestycji opiewającej na łączną kwotę prawie 3,3 mln zł – sfinansowanej w całości ze środków własnych SPZZOZ w Gryficach – zakupiono nowoczesny tomograf komputerowy a także zmodernizowano pomieszczenia pracowni.
Nowy, 64-rzędowy tomograf gwarantuje, że badania na nim wykonywane będą w pierwszej kolejności szybsze. Skrócenie czasu przebywania pacjenta w Pracowni, w połączeniu z wyraźną poprawą jakości badania, jest podstawową korzyścią przeprowadzonej instalacji. Oprogramowanie aparatu pozwoli na poszerzenie zakresu dotychczas wykonywanych badań m.in. o badanie serca, badanie przewodu pokarmowego.
W obrębie całej Pracowni zainstalowano m.in. nowy system klimatyzacji, pozwalający na utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach Pracowni TK, poprawiający w dużym stopniu komfort pracy pracowników i warunki obsługi pacjentów. Wymieniono wszystkie drzwi wejściowe do pracowni oraz meble stanowiące jej wyposażenie. Wygląd pomieszczeń Pracowni TK uległ znacznej poprawie w zakresie estetyki.
Jak podkreśla Dyrektor Szpitala, inwestycja ta zapewnia Pacjentom na wiele lat bezpieczny i ciągły dostęp do nowoczesnej diagnostyki obrazowej.

fot. Olaf Nowicki – Radio Szczecin