NOWY ODDZIAŁ W SZPITALU!

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

SPZZOZ w Gryficach rozszerzył swoją działalność kliniczną w dziedzinie psychiatrii. Od kilku tygodni na terenie gryfickiego szpitala działa – cieszący się dużym zainteresowaniem – nowy Oddział Dzienny Psychiatryczny. Leczenie obejmuje dwa zakresy: rehabilitację psychiatryczną oraz psychoterapię i jest finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert. Dodatkowo został utworzony i już funkcjonuje Zespół Leczenia Środowiskowego, w którego składzie pracują: lekarz, psycholog, terapeuta leczenia środowiskowego i pielęgniarka. Zadaniem Zespołu jest udzielanie Pacjentowi świadczeń ogólnopsychiatrycznych w miejscu zamieszkania bez konieczności hospitalizacji (wymagane skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego).

Więcej informacji o tym, kto i jak może skorzystać z terapii oraz jak ona wygląda można uzyskać w prezentowanej ulotce

ulotka – KLIK

oraz pod numerem telefonu +48 91 384 20 61 wew. 226 lub 245.

Warto przypomnieć, że w zakresie oferowanych świadczeń psychiatrycznych niezmiennie funkcjonuje stacjonarny Oddział Psychiatryczny (z pododdziałami: detoksykacyjnym oraz rehabilitacji psychiatrycznej), a także Poradnia Zdrowia Psychicznego, w której do dyspozycji Pacjentów jest sześciu lekarzy psychiatrów i trzech psychologów.

Dzięki wprowadzeniu nowych zakresów oraz rozszerzeniu funkcjonowania dotychczasowych struktur możliwe stało się wprowadzenie modelu psychiatrii środowiskowej w miejsce dotychczasowego, tradycyjnego ujęcia psychiatrii, opartego na interwencjach z przewagą tzw. „ostrych”, z koniecznością hospitalizacji w trybie nagłym, doprowadzającej do izolacji Pacjenta oraz wycofanie z pełnionych ról społecznych, co doprowadzało do stygmatyzacji psychiatrycznej i ostracyzmu społecznego.

Psychiatria środowiskowa kładzie nacisk na zróżnicowanie oddziaływań i elastyczne dostosowanie do potrzeb Pacjenta, umożliwiające mu utrzymanie dotychczasowego funkcjonowania oraz wykorzystuje zasoby społeczne, rodzinne, zawodowe zamiast dotychczasowej marginalizacji tych sfer. Ważnym obszarem oddziaływań jest profilaktyka zdrowia psychicznego oraz zapobieganie niepomyślnym zjawiskom psychospołecznym.

Załączniki