NOWY NUMER TELEFONU DO REJESTRACJI OGÓLNEJ I RTG

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

SPZZOZ w Gryficach informuje, że uruchomiony został nowy numer telefonu do Rejestracji Ogólnej Przychodni i Rejestracji RTG: 459-595-400.

Po wybraniu tego numeru w czasie trwania obsługi rejestracji dzwoniący otrzyma informację:

Witamy w Rejestracji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice. Informujemy, że w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o rozłączenie się.

Jeśli wyrażasz zgodę, wybierz:

1 – Rejestracja Ogólna

2 – Rejestracja RTG

 

Po wybraniu „1” połączenie jest przekazywane na numer rejestracji ogólnej.

Po wybraniu „2” połączenie jest przekazywane na numer rejestracji RTG.

Dzięki zastosowaniu nowego rozwiązania połączenia są kolejkowane, tzn. że każda osoba dzwoniąca będzie wiedziała w czasie rzeczywistym, którą jest w kolejce do połączenia z wybraną przez siebie rejestracją; po czasie oczekiwania połączenie nastąpi automatycznie. Rozmowy są nagrywane.