NOWE ZASADY ODWIEDZIN I ZASADY PORODU RODZINNEGO

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

 

 

SPZZOZ w Gryficach informuje, że w zakładce „dla Pacjenta” zamieszczone zostały nowe zasady dotyczące odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych oraz nowe zasady porodów rodzinnych.