NOWA KARETKA TRANSPORTOWA

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach wzbogacił się o nowoczesny pojazd. Volkswagen T5 z 2011 roku to karetka transportowa, która będzie służyła do przewozu pacjentów pomiędzy szpitalami, gdy konieczna jest konsultacja lub specjalistyczne badanie w innym szpitalu.

Nowy ambulans przystosowany jest do przewozu osób nie wymagających intensywnego nadzoru. Dodatkowo doposażony jest w m.in. nosze, krzesło kardiologiczne, defibrylator, pulsoksymetr, szyny kramera.

Zakup w pełni sfinansowano ze środków własnych SPZZOZ w Gryficach.