Niepożądane zdarzenia i reakcje towarzyszące farmakoterapii. Warsztaty szkoleniowe.

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

Niepożądane zdarzenia i reakcje towarzyszące farmakoterapii.

Warsztaty szkoleniowe: Na czym polega uznaniowy obowiązek zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego

23 styczeń 2014 r. w godzinach 1100 – 1500

Organizatorzy
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce

PROGRAM

 1. Powitanie uczestników
  mgr inż. Jacek Pietryka
  dyrektor SPZZOZ w Gryficach
 2. Niepożądane zdarzenie towarzyszące antybiotykoterapii przyczyną roszczeń pacjenta.
  Prezentacja przypadku pacjenta SPZZOZ w Gryficach
   – 20 min
  prof. dr hab. med. Michał Kurek
  Zakład Alergologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  Konsultant ds. Alergologii SPZZOZ w Gryficach
 3. Raportowanie spontaniczne i jego wpływ na bezpieczeństwo terapii – 45 min
  dr n. farm. Marcin Kruk
  Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.
  Grupa Robocza Pharmacovigilance
 4. System raportowania działań niepożądanych – obowiązki URPL, Podmiotów Odpowiedzialnych i Osób Zgłaszających w świetle nowych regulacji prawnych – 45 min
  mgr farm. Michał Chrzanowski
  Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.
  Grupa Robocza Pharmacovigilance
 5. Jak rozpoznać i co zgłaszać: niepożądane działanie produktu leczniczego, czy odbiegającą od „normy” reakcję pacjenta? – 20 min
  prof. dr hab. med. Michał Kurek
 6. Dyskusja

PlakatDzN

Załączniki