Nekrolog

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Z wielkim smutkiem i żalem

Zawiadamiamy, że 3 lipca zmarł nagle

Wieloletni pracownik SPZZOZ w Gryficach, Kierownik Działu Technicznego, nasz kolega

Waldemar Winturski

Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy oraz sprawom naszego szpitala.

Z rodziną oraz bliskimi zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy SPZZOZ w Gryficach.