N-DAY 2018, CZYLI PRACUJEMY DLA POPRAWY STANDARDÓW ŻYWIENIOWYCH

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

15 listopada 2018 roku Szpital w Gryficach po raz trzeci przystąpił do międzynarodowego programu badań NutritionDay. Badanie polega na ocenie sposobu żywienia oraz stanu odżywienia Pacjentów w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych na całym świecie. Uzyskane informacje służą poprawie opieki żywieniowej oraz opracowaniu niezależnych standardów kontroli jakości. Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone wśród Pacjentów oddziałów: Neurologicznego, Chirurgicznego, Rehabilitacyjnego oraz Chorób Wewnętrznych. W porównaniu z latami ubiegłymi zaobserwowano wzrost zainteresowania oraz świadomości pacjentów na temat wpływu żywienia na zdrowie. SPZZOZ w Gryficach po raz kolejny spełnił kryteria programu i uzyskał certyfikat.

Niekwestionowanymi liderami w zakresie wdrażania leczenia żywieniowego w Szpitalu w Gryficach są: dr Dariusz Karoń Przewodniczący szpitalnego Komitetu ds. Terapii Żywieniowej, Maja Czerwińska-Rogowska Dietetyk Kliniczny i Krystyna Walencka Pielęgniarka Żywieniowa.

Więcej o programie na stronie https://www.nutritionday.org/