MINISTER ZDROWIA PRZYZNAŁ CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY DLA SZPITALA W GRYFICACH

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

Po raz piąty w historii szpital w Gryficach uzyskał certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie spełnienia standardów akredytacyjnych, czyli obszernego, rygorystycznego zestawu wymagań opisujących m.in. zasady prawidłowego i bezpiecznego postępowania oraz organizacji świadczenia usług medycznych w zakładzie opieki zdrowotnej.

Jest to najbardziej prestiżowy certyfikat, o jaki mogą ubiegać się lecznice w Polsce. W tym roku w szpitalu w Gryficach, podobnie jak w latach 2008, 2011, 2014 i 2017 odbyła się 3-dniowa wizyta akredytacyjna przeprowadzona przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Raport z pozytywną oceną szpitala CMJ przekazało do Rady Akredytacyjnej, która to ostatecznie go zatwierdziła, i zawnioskowała do Ministra Zdrowia o przyznanie certyfikatu.

Pozytywna ocena cieszy podwójnie, gdyż wizytatorzy dokonując weryfikacji bieżącego funkcjonowania oraz 3 ostatnich lat, oceniali działalność szpitala w trudnym – i niespotykanym wcześniej w historii szpitala w Gryficach – okresie pandemii.

Certyfikat akredytacyjny przyznawany na okres 3 lat jest potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów projakościowych, honorowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.