MILION ZŁOTYCH NA KOMORĘ HIPERBARYCZNĄ

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniu dzisiejszym (13.03.2019r.) doszło do spotkania Piotra Sołtysińskiego Dyrektora SPZZOZ w Gryficach z Olgierdem Geblewiczem Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Jarosławem Rzepą Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, podczas którego podpisana została umowa przyznająca przez Województwo Zachodniopomorskie dotację celową w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zespołu komory hiperbarycznej.

Zakup komory hiperbarycznej jest pierwszym etapem przełomowej inwestycji polegającej na utworzeniu Ośrodka Terapii Hiperbarycznej w SPZZOZ w Gryficach.

Tlenowa terapia hiperbaryczna jest jedną z najbardziej efektywnych metod dostarczania tlenu do wszystkich komórek ciała. Wykorzystanie ciśnienia wyższego niż atmosferyczne pozbawia tlen fizjologicznych barier przenikania przez tkanki. Oznacza to, że tlen może przenikać tam, gdzie w normalnej sytuacji nie ma szans się przedostać – czyli do obszarów źle ukrwionych, np. ran czy ognisk udarowych. Gazy znajdujące się pod zwiększonym ciśnieniem (hiperbarycznym) mogą szybciej dyfundować do płynów i gromadzić się w zwiększonych stężeniach. Ekspozycja pacjenta na 100% tlen znajdujący się pod zwiększonym ciśnieniem w szczelnym pomieszczeniu, jakim jest komora hiperbaryczna, skutecznie wysyca tkanki tlenem. Tlen przenika nie tylko do czerwonych krwinek – jego stężenie zwiększa się także w osoczu, układzie limfatycznym i płynie mózgowo-rdzeniowym.

Terapia hiperbaryczna sprzyja fizjologicznym procesom w organizmie, usprawniając regenerację tkanek i gojenie ran w przypadku takich schorzeń jak stopa cukrzycowa, powikłania po radioterapii tkanek miękkich i kości. Sprzyja także neowaskularyzacji, czyli powstawaniu nowych naczyń w przypadku urazu lub choroby. Terapia hiperbaryczna zmniejsza stan zapalny i ma udowodnioną skuteczność w szeregu jednostek chorobowych takich jak infekcje bakteryjne, fibromialgia czy borelioza.

Obecnie w Polsce jest tylko kilka komór hiperbarycznych.