MGR ELŻBIETA MŁYŃSKA – KRAJEWSKA – PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA ZCLCOiChP UHONOROWANA MEDALEM IM. PROF. WIESŁAWA NASIŁOWSKIEGO

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

W dniu 2 czerwca 2016 roku podczas 18. Sympozjum „Oparzenia 2016” w Poznaniu, pielęgniarka koordynująca Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej – Pani Elżbieta Młyńska – Krajewska została uhonorowana prestiżowym Medalem im. Profesora Wiesława Nasiłowskiego za wybitne zasługi w rozwoju leczenia oparzeń. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Już wkrótce więcej szczegółów, oraz wywiad z Panią Elżbietą Młyńską – Krajewską.