Medycy szpitala w Gryficach wyróżniony Odznakami Honorowymi Gryfa Zachodniopomorskiego

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

 

SPZZOZ w Gryficach z dumą i satysfakcją ma przyjemność zakomunikować, iż 10 osób spośród naszego personelu zostało uhonorowanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego – jako wyraz  uznania i wdzięczności za ich pracę, odwagę i ofiarność w czasie pandemii koronawirusa.

 

Oto medycy wyróżnieni srebrnymi odznakami Gryfa Zachodniopomorskiego:

Andrzej Gorzka – zastępca dyrektora ds. lecznictwa

Lidia Walicka – naczelna pielęgniarka

Paweł Prochacki – lekarz – szpitalny oddział ratunkowy/ oddział intensywnej terapii i anestezjologii

Anna Michnicz – pielęgniarka koordynująca szpitalnym oddziałem ratunkowym

Olga Ilnicka-Matyśniak – pielęgniarka koordynująca oddziałem urazowo-ortopedycznym

Mirosława Rynkiel – pielęgniarka koordynująca oddziałem wewnętrznym

Wojciech Hermański – ratownik medyczny

Michał Nowakowski – ratownik medyczny

Jadwiga Ćwiertnia – pielęgniarka oddziałowa oddziału neurochirurgicznego

Danuta Michałek-Aniko – kierownik zakładu diagnostyki mikrobiologicznej

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom wyróżnionym, i życzymy dalszej wytrwałości, zaangażowania oraz zadowolenia z wykonywanej pracy!

 

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z relacją z uroczystości zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

https://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/wielkie-podziekowania-dla-medykow-za-bohaterstwo-w-czasie-pandemii-0