MARSZAŁEK OLGIERD GEBLEWICZ I RADNY ARTUR ŁĄCKI ODWIEDZAJĄ NOWY BLOK OPERACYJNY

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Budowa nowych oddziałów w szpitalu w Gryficach, w tym nowego bloku operacyjnego, oddziału ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, pochłania olbrzymie kwoty.

Ta ważna inwestycja dla szpitala w Gryficach, dla jego funkcjonowania w przyszłości przez pryzmat jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych jest w tej chwili absolutnym priorytetem, zarówno dla Dyrekcji szpitala jak i dla organu założycielskiego. Stąd też mieliśmy dziś przyjemność gościć Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Radnego Sejmiku Artura Łąckiego, którzy wspólnie z Dyrektorem SPZZOZ w Gryficach Piotrem Sołtysińskim i Z-cą Dyrektora ds. Technicznych Danutą Kowalewską wizytowali postęp prac w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Już dziś wiadomo, że pierwotna kwota szacunkowa wzrosła z 35 do ponad 43 mln. zł.

Niezależnie jednak od wzrostu kosztów, wszystkie prace są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. W nowym bloku operacyjnym za nami są roboty budowlane, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje rozprowadzające wszystkie media, w tym instalacja gazów medycznych, systemu ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, a od kilku tygodni trwa sukcesywne zamawianie i ustawianie mebli oraz wysokospecjalistycznej aparatury medycznej.

Całość kosztów udało się pokryć dzięki kilku źródłom:

– dofinansowanie EFRR: 28.000.000,00 zł

– dofinansowanie Budżet Państwa: 3.500.000,00 zł

– dofinansowanie Budżet Województwa: 1.750.000,00 zł

– środki własne szpitala: ok. 10.000.000,00 zł

Nowy blok operacyjny będzie uruchomiony najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.