LECZENIE UDARÓW MÓZGU UHONOROWANE ZA NAJWYŻSZY, ŚWIATOWY POZIOM

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

Szpital w Gryficach uzyskał ponownie najwyższy, Diamentowy Status w dziedzinie leczenia udarów mózgu na międzynarodowym poziomie, przyznawane przez ESO Angels.

Nagrody powstały, aby wyrazić uznanie i uhonorować zespoły oraz osoby zaangażowane w doskonalenie opieki nad pacjentami z udarem mózgu, a także aby ustanowić kulturę ciągłego monitorowania jakości. Są przyznawane przez Europejską Organizację Udarową za każdy kwartał w roku. Szpitale, które gromadzą dane dotyczące leczenia pacjentów z udarem mózgu w rejestrze ResQ (certyfikowana baza danych o światowym zasięgu) i spełnią kryteria jakości ESO, po zweryfikowaniu, otrzymują status Złoty, Platynowy lub Diamentowy. Najwyższy Status – Diamentowy – oznacza, że wszyscy pacjenci z udarem mózgu mają wykonane badanie TK głowy, badanie w kierunku zaburzeń połykania, a ci którzy kwalifikują się do leczenia trombolitycznego mają zapewnione to leczenie w czasie krótszym niż 60 minut od przyjazdu do szpitala. Pacjenci kwalifikujący się do leczenia metodą trombektomii mają zapewniony dostęp do tego leczenia. Ponadto wszyscy pacjenci wypisywani po udarze mózgu mają zaleconą profilaktykę wtórną (leki przeciwpłytkowe lub przeciwzakrzepowe).

Wyróżnienia wręczone zostały w trakcie uroczystej sesji przez przedstawiciela ESO ANGELS na ręce Dyrektora Piotra Sołtysińskiego oraz Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Andrzeja Gorzka – lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowy; w sesji udział wzięli przedstawiciele zespołu medyków, bez którego nie było by możliwe osiągnięcie takiego sukcesu:

Lekarz Kierujący Oddziałem Neurologicznym – lek. Sławomir Brzozowski
Lekarz neurolog, nadzorujący udział w Inicjatywie i prowadzący rejestr ResQ – dr n. med. Marta Bott
Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – mgr Anna Michnicz
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego – mgr Bożena Janas
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej – lek. Eugeniusz Sudnikowicz
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – mgr. Krzysztof Aniko

Podczas uroczystej sesji zostały wręczone również wyróżnienia za 2020 rok, gdzie za I i III kwartał szpital uzyskał Status Diamentowy, a za II i IV kwartał Status Złoty – co jest niezwykle wymowne z punktu widzenia utrzymania standardów leczenia pacjentów w obliczu niespotykanych dotąd utrudnień organizacyjnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej.

W naszym szpitalu z roku na rok zwiększa się liczba pacjentów z udarem:
2018 r. – 346,
2019 r. – 427,
2020 r. – 363,
2021 r. – 210 (I półrocze),
przy czym w pierwszym kwartale 2021 roku 23,2 % pacjentów z udarem mózgu było leczonych trombolitycznie w średnim czasie 40 minut od chwili dotarcia do szpitala.
Uzyskane wyniki i wyróżnienia to nie tylko powód do dumy dla całego personelu i dyrekcji, ale przede wszystkim gwarancja bezpiecznego i skutecznego leczenia pacjentów, w każdych warunkach.