LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

SPZZOZ w Gryficach informuje, iż od dnia 22 lipca 2013 roku realizuje umowę w zakresie

LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ

osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji i nadzór nad właściwą realizacją programu jest lekarz kierujący Oddziałem Neurochirurgii – Maciej Prywiński tel. (91) 384 20 61 wew. 477

pozostałe osoby udzielające informacji dotyczących programu – lekarz Tadeusz Kowalski i lekarz Robert Kaczor tel. (91) 384 20 61 wew. 372,

pozostałe numery kontaktowe do miejsca udzielania świadczeń:

  • sekretariat Oddziału Neurochirurgicznego (91) 384 20 61 wew. 421
  • pielęgniarka oddziałowa Tel. (91) 384 20 61 wew. 371
  • dyżurka pielęgniarska (91) 384 20 61 wew. 376.