ŁADUNEK WYBUCHOWY W ODDZIALE I EWAKUACJA – WSPÓLNE ĆWICZENIA Z POLICJĄ I STRAŻĄ POŻARNĄ

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

W ubiegłym tygodniu SPZZOZ w Gryficach wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gryficach i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach przeprowadził ćwiczenia w zakresie ewakuacji pacjentów i personelu na wypadek zagrożenia terrorystycznego. W ramach scenariusza ćwiczeń, otrzymano informację o podłożeniu ładunku wybuchowego w jednym z oddziałów i postępowano wg przyjętych w szpitalu procedur.

Dzięki współpracy ze służbami możliwe było przetestowanie m.in. takich aspektów jak system komunikowania, ewakuacji oraz powiadamiania służb ratunkowych, a także dalszego zarządzania sytuacją kryzysową.

Dyrekcja Szpitala w Gryficach serdecznie dziękuje KPP w Gryficach oraz KP PSP w Gryficach za sprawne, bezpieczne i życzliwe wsparcie całej akcji.