Lądowisko także dla wojska za 4 mln zł

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Szpital Medicam w Gryficach ma nowe lądowisko. Mogą z niego korzystać zarówno śmigłowce wojskowe jak i cywilne. Placówka prowadzi jeden z nielicznych w kraju ośrodków oparzeniowych. Wartość projektu budowy lądowiska to 4,1 mln zł, dofinansowanie unijne: 3,5 mln zł.

SPZZOZ w Gryficach, znany jest z działającego na bardzo wysokim poziomie oddziału oparzeniowego czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Ofiary wypadków są tu transportowane również drogą powietrzną z odległych terenów. Dotychczasowe miejsce przeznaczone do lądowań helikopterów, nie spełniało wymagań stawianych lądowiskom i było dopuszczone warunkowo. W 2010 roku, SPZZOZ w Gryficach rozpoczął starania o otrzymanie współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W maju 2011 roku, ogłoszono przetarg na budowę lądowiska i dostosowanie istniejącej infrastruktury do najnowszych przepisów unijnych. Projekt pt. „Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w SPZZOZ w Gryficach poprzez rozbudowę lądowiska” polegał na budowie nowego lądowiska w miejscu istniejącego, znajdującego się na terenie kompleksu szpitalnego w Gryficach. W zakres prac wchodziły m.in. rozbiórka starej płyty lądowiska wraz z infrastrukturą, usunięcie przeszkód lotniczych takich jak drzewa czy komin nieczynnej kotłowni, wykonanie odwodnienia terenu lądowiska i dróg dojazdowych, wykonanie płyty TLOF (touchdown and lift-off area) o wymiarach 26x22m oraz dodatkowo płaszczyzny zabezpieczenia o wymiarach 50x45m, zainstalowanie oświetlenia i oznakowania przeszkodowego na sąsiednich budynkach szpitalnych, montaż stacji meteorologicznej i wskaźników kierunku wiatru.

Tak przygotowane lądowisko, zapewnia możliwość bezpiecznego przyjmowania helikopterów używanych nie tylko w ratownictwie cywilnym, ale i wojskowym. Częstymi gośćmi są tu śmigłowce używane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – Eurocopter EC-135, czy popularny w wojskowym ratownictwie Sokół. Lądowisko spełnia też wymagania stawiane przez większe helikoptery, np. MI-14L.

Inwestycja ta jest jednym z wielu realizowanych zadań mających na celu zbliżenie szpitala w Gryficach do najwyższych standardów Unii Europejskiej.

Maciej Grala

 

Na zdjęciu: Lądowanie śmigłowca ratowniczego Sokół w Gryficach
Autor: Maciej Grala