Kontakt

Kontakt

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH

72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27

www.medicam.pl,
email: szpital@medicam.pl

tel. centrala +48 91 384 20 61

Administracja
Sekretariat Dyrektora sekretariat@medicam.pl wew. 210
oraz
tel. (91) 384 33 98
fax (91) 384 21 68
Dyrektor Piotr Sołtysiński
Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa Andrzej Gorzka
Z-ca dyrektora ds. Technicznych Danuta Kowalewska
Główna Księgowa Ewa Prystasz wew. 350
oraz
tel. (91) 384 21 38
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Łukasz Szyntor
Inspektor Ochrony Danych Łukasz Szyntor wew. 292, iod@medicam.pl
Rzecznik Prasowy Łukasz Szyntor 506 108 408
rzecznik.prasowy@medicam.pl
Naczelna Pielęgniarka Lidia Walicka wew. 409
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Alina Dryś wew. 216
Dział Kadrowo – Płacowy
Kierownik Renata Szczesiak wew. 242
Dział Planowania i Analiz
Kierownik Urszula Karaś wew. 288
Dział Zamówień Publicznych
Kierownik Andżelika Rajko wew. 496

oraz
tel./fax (91) 384 21 27

Anna Konik
Paulina Elińska
Katarzyna Kotecka
zamowienia@medicam.pl
Dział Zaopatrzenia
Kierownik Bartosz Brunda
zaopatrzenie@medicam.pl
wew. 259
oraz
tel. (91) 384 21 37
Dział Gospodarczy
wew. 293
Dział Żywienia
Kierownik Agata Bogdanowska wew. 495
Pralnia
Kierownik Elżbieta Pobucewicz wew.335
Dział Techniczny
Z-ca Kierownika Przemysław Piotrowski wew. 419
Sekcja Informatyczna Przemysław Sieroń wew. 215
Statystyka Medyczna
Kierownik Sylwia Jartym wew. 392, 263

Ośrodek Terapii Hiperbarycznej (OTH)

Rejestracja OTH   +48 91 384 20 61 wew.621
Pielęgniarka Koordynująca +48 91 384 20 61 wew.486, kom. 500 161 505
Lekarz Koordynator +48 91 384 20 61 wew.417
Szpitalny Oddział Ratunkowy
z Izbą Przyjęć
Ordynator Artur Rajczyk
Pielęgniarka Oddziałowa Anna Michnicz
Punkt Informacyjny SOR wew. 478
oraz
tel. (91) 384 20 60
OBSZAR KONSULTACYJNY
gabinet konsultacyjny wew. 270
gabinet konsultacyjny wew. 276
gabinet konsultacyjny wew. 402
sala obserwacyjna wew. 472
Izba przyjęć wew. 272

Oddział Intensywnej Terapii
i Anestezjologii

Sekretariat wew. 360
oraz
tel./fax
(91) 384 21 65
Ordynator Zygmunt Czarnecki
Pielęgniarka Oddziałowa Krystyna Kutozow
Dyżurka wew. 284
Oddział Chirurgiczny
Sekretariat wew. 377
Ordynator Radosław Wojciechowski
Pielęgniarka Oddziałowa Dorota Chyla
Dyżurka (odc. męski) wew. 325
Dyżurka (odc. kobiecy) wew. 427
Oddział Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej
Sekretariat wew. 320
Ordynator Waldemar Ziębicki
Pielęgniarka Oddziałowa Olga Ilnicka-Matyśniak
Dyżurka wew. 430
Oddział Chorób Wewnętrznych
Sekretariat wew. 255
Ordynator Anna Rokoszewska
Pielęgniarka Oddziałowa Mirosława Rynkiel
Dyżurka (odc. kobiecy) wew. 447
„R” wew. 251
Oddział Ginekologiczno-Położniczy i
Patologii Ciąży
Sekretariat wew.254
oraz
tel. (91) 384 21 60
Ordynator Arkadiusz Szczupaczyński
Pielęgniarka Oddziałowa Karolina Ławruszko
Dyżurka (noworodki) wew. 424
Dyżurka (ginekologia) wew. 307
Dyżurka (porodówka) wew. 282
Oddział Neonatologiczny
Ordynator Elżbieta Krywko-Wielgomasz
Pielęgniarka Oddziałowa Elżbieta Lamparska
Dyżurka wew. 424
Oddział Neurochirurgiczny
Sekretariat wew. 421
oraz
tel./fax
(91) 384 21 52
Ordynator Maciej Prywiński
Pielęgniarka Oddziałowa Jadwiga Ćwiertnia
Dyżurka wew. 376
Oddział Neurologiczny
Sekretariat wew. 311
oraz
tel. (91) 384 57 70
Ordynator Sławomir Brzozowski
Pielęgniarka Oddziałowa Bożena Janas
Dyżurka wew. 285
Sala „R” wew. 450
Oddział Okulistyczny
Sekretariat wew. 308
Ordynator Piotr Krzywicki
Pielęgniarka Oddziałowa Małgorzata Ziółkowska
Dyżurka wew. 380
Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
Sekretariat wew. 379
91 384 21 26
Kierownik Jan Lewandowski
Pielęgniarz Oddziałowy Maciej Skulski wew. 366
Dyżurka wew. 474
Gabinet Terapeutów wew. 463
Oddział Pediatryczny
Sekretariat wew. 262
oraz
tel. (91) 384 21 40
Ordynator Janina Krajewska
Pielęgniarka Oddziałowa Elżbieta Stypuła
Dyżurka (odc. dzieci starszych) wew. 459
Dyżurka (odc. niemowlęcy) wew. 458
Oddział Psychiatryczny
Sekretariat wew. 245
oraz
tel./fax
(91) 384 69 88
Ordynator Witosław Borysewicz
Pielęgniarka Oddziałowa Ilona Kempska
Dyżurka (parter) wew. 243
Dyżurka (piętro) wew. 473
Oddział Rehabilitacyjny
Sekretariat wew. 322
Ordynator Jan Krzysztof Rachwalski wew.345
Pielęgniarka Oddziałowa Anna Czaplińska wew.390
Gabinet lekarski wew.378
Zachodniopomorskie Centrum Leczenia
Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
Sekretariat wew. 341
Ordynator Andrzej Krajewski
Pielęgniarka Oddziałowa Agnieszka Kęmpińska
Dyżurka
Dział Rehabilitacji
Kierownik  Teresa Wieczorek-Mitura wew. 312
Dyżurka Techników Fizjoterapii wew. 240
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Rejestracja RTG 459 595 400
Sekretariat wew. 356
Kierownik Aleksandra Kudyk
Zakład Anatomii Patologicznej
Kierownik Anita Kosierkiewicz wew. 291
Histopatologia wew. 291
Anatomia wew. 303
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik Krzysztof Aniko tel./fax
(91) 384 21 00
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
Kierownik Danuta Michałek – Aniko wew. 337
oraz
tel./fax
(91) 387 87 28
pracownia wew. 357
Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych
Specjalista ds. Epidemiologii Elżbieta Przewoźnik wew. 203
Koordynator ds. Szpitalnej
Polityki Antybiotykowej
Barbara Nawara
Centralna Sterylizatornia
Kierownik Michalina Grzybowska wew. 331
Apteka Centralna
Kierownik Maria Kałęcka wew. 467
oraz
tel./fax
(91) 384 21 51
Poradnie Specjalistyczne
rejestracja ogólna kom. 459 595 400
kasa przychodni wew. 403
poradnia alergologiczna wew. 404
poradnia diabetologiczna wew. 404
poradnia gastroenterologiczna wew. 404
poradnia kardiologiczna wew. 404
poradnia dermatologiczna wew. 209
poradnia neurologiczna wew. 404
poradnia neurologiczna dla dzieci wew. 404
poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci wew. 404
poradnia neonatologiczna wew. 404
poradnia ginekologiczno-położnicza wew. 404
poradnia chirurgii ogólnej wew. 249
poradnia chirurgii plastycznej wew. 404
poradnia neurochirurgiczna wew. 404
poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej wew. 464
poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci wew. 464
poradnia preluksacyjna wew. 464
poradnia leczenia wad postawy wew. 240
poradnia okulistyczna wew. 404
poradnia otolaryngologiczna wew. 404
poradnia urologiczna wew. 249
poradnia zdrowia psychicznego wew. 226
poradnia leczenia uzależnień wew. 373
poradnia rehabilitacyjna wew. 240