Konferencja zamykająca projekt pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu”

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne