Kondolencje

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Łącząc się w głębokim żalu składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie oraz współpracownikom Zmarłego Wiesława Małyszka, założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego „Nowego Tygodnika Łobeskiego”.

Dyrekcja i pracownicy SPZZOZ w Gryficach