KOMUNIKAT

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informujemy, że:

  • kwarantanną objętych jest 136 pacjentów i 115 osób z personelu,
  • czas kwarantanny będzie uzależniony od prowadzonego wywiadu epidemiologicznego i ustalonych list kontaktów, a także wyników wykonanych testów,
  • działania w zakresie prowadzonego wywiadu epidemiologicznego mają na celu w pierwszej kolejności uwolnienie z obowiązku kwarantanny tej części personelu, pacjentów i oddziałów, w których nie zostanie potwierdzone ryzyko kontaktu z osobami, u którym potwierdzono pozytywny wynik badania na obecność koronowirusa,
  • trwa reorganizacja funkcjonowania poszczególnych obszarów – żywienie (catering); diagnostyka, pralnia, sterylizatornia – działają przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności,
  • wewnętrzne procedury postępowania sanitarno-epidemiologicznego są modyfikowane w oparciu o wytyczne PSSE w Gryficach i w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej,
  • trwa bieżący kontakt i współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • mamy wsparcie patrolu policji przy zabezpieczeniu miejsca kwarantanny – na chwilę obecną nie ma możliwości wejścia na teren budynków objętych kwarantanną oraz wjazdu na część terenu szpitala, jak również ich opuszczania.